Specialistas atvyksta į vietą, pamatuoja objektą, pasiūlo abiems pusėms naudingą variantą.